De Tijgersprong | Kaaistraat 63 | 4651BM Steenbergen | 0167-794517 | mail@detijgersprong.nl

Kinderfysiotherapie

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven.


Kinderfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie, die zich richt op het observeren, onderzoeken en behandelen van het in zijn ontwikkeling bedreigde kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Deze doelgroep vraagt om specifieke deskundigheid.

Tijdens onderzoek en behandeling wordt gebruikt gemaakt van alle in de kinderfysiotherapie gebruikelijke behandelmethoden, in het bijzonder sensorische informatieverwerking (zintuiglijke informatieverwerking). Het onderzoek naar de sensorische informatieverwerking vormt een onderdeel van het onderzoek als hier een indicatie voor is.